Med workshopparna erhålls gott och hållbart arbetsvälbefinnande

KivaQ-utvecklingsworkshopparnas (tidigare Metal Age) målsättning är att förbättra företagets totalproduktivitet och lönsamhet genom bättre arbetsvälbefinnande. Under workshopparna skapas konkreta och skräddarsydda praktiska åtgärder, vilka man kommer överens om tillsammans. En viktig del av KivaQ-metoden är att följa upp utvecklingen och att göra uppbyggandet av en innovativ arbetsmiljö till arbetsplatsens vardag.

KivaQ-workshoppar har använts och används med framgång inom alla branscher, olika stora organisationer och bland anställda i alla åldrar. Workshopparna lämpar sig för organisationer av olika storlek. Workshoppen har konstruerats av specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman och Arbetshälsoinstitutets emeritusprofessor Juhani Ilmarinen.

KivaQ har utbildat workshopsfacilitatorer runtom i Finland.

Under KivaQ-utvecklingworkshop

  • hittar arbetsteamen via prioritering de mest väsentliga utvecklingsområdena
  • fokusera man på lösningar i stället för på problem
  • besluts om konkreta åtgärder och inte enbart vackra fraser
  • var och en i teamet deltar och alla förbinder sig till det överenskomna
  • gör utveckling och en innovativ kultur till arbetsplatsens vardag

 Vähemmän_poissaoloja_sve

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _