Vill du bli KivaQ-facilitator?

KivaQ OyAb ordnar regelbundet facilitatorutbildningar för personer, som jobbar med arbetsvälbefinnandefrågor och andra intresserade. Som utbildare fungerar specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman, som har utvecklat KivaQ-enkäten och tillsammans med Arbetshälsoinstitutets emeritusprofessor Juhani Ilmarinen utvecklat KivaQ-utvecklingsworkshoppen.

Som material vid utbildningen används boken Metal Age och Kiva-enkät. Efter utbildningen kan deltagaren fungera som KivaQ-facilitator och har rätt att i sitt arbete använda KivaQ-metoden fritt utan licensavgift.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _