KivaQ-facilitatorer

En KivaQ-facilitator (tidigare Metal Age-facilitator) är expert på arbetsvälbefinnande och fungerar som handledare för utvecklingsworkshoppen och hjälper arbetsteamet att fokusera sina resurser för att workshoppen skall nå sina målsättningar. Facilitatorn fungerar också som extern medlem och neutral rådgivare för arbetsteamet. Facilitatorns uppgift är inte att ge färdiga lösningar pga att varje arbetsteam är unikt och vet bäst själv vilka lösningar som fungerar för dem och vilka inte.

Alla KivaQ-facilitatorer har genomgått vårt företags facilitatorutbildning. Du kan bekanta dig med vårt företags egna facilitatorer här nedan.

img_1

Ove Näsman

Ove Näsman är specialläkare i företagshälsovård och har utvecklat KivaQ-metoden (tidigare Metal Age). Han fungerar som utbildare för nya facilitatorer och faciliterar också själv utvecklingsworkshoppar då det är möjligt. Ove Näsman har gjort en lång karriär som utvecklare av arbetsvälbefinnandet och hör till branschens mest ansedda personer.

img_1

Josefin Jensén

Josefin Jensen är licenserad fysioterapeut och personlig tränare. Hon faciliterar KivaQ-workshoppar och arbetar även tillsammans med kunder individuellt och i grupp i egenskap av fysioterapeut.

img_1

Peter Jensén

Peter Jensén är utbildad familjepsykoterapeut och arbetshandledare. Han faciliterar KivaQ-workshoppar och håller arbetshandledning för individer. Han har dessutom många års erfarenhet av att leda kurser i parrelationer.

KivaQ-facilitatorer på annat håll

Hittills har redan närmare 300 personer genomgått KivaQ-facilitatorutbildningen. Av dessa fungerar en del i Sverige, Estland och Lettland. Den, som genomgått facilitatorutbildningen, får fritt, utan licensavgift, använda KivaQ-metoden för att utveckla arbetsvälbefinnandet i arbetsgemenskaper.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _