KivaQ Total

Orginalkonceptet KivaQ Total (tidigare Metal Age Total) är en metod för utvecklandet av personalens arbetsvälbefinnande och företagets totalproduktivitet och lönsamhet. Metoden kartlägger, vilket även namnet säger, arbetsgemenskapens alla utvecklingsbehov och skapar en hållbar grund för långsiktig utvecklingen av arbetsvälbefinnandet. Nedan kan du bekanta dig närmare med KivaQ Total-processen.

KivaQ Total-workshopparna kan förverkligas som en tvådagars eller endags workshop eller som två halva dagar. Se exempel på program.

KIVAQ_prosessikaavio2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _