Prislista

KivaE-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs 24% moms.

Antal
respondenter
9 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondent
< 20 50 € 100 € 150 € 200 € 5 €
21-50 50 € 150 € 250 € 350 € 5 €
51-100 100 € 225 € 350 € 475 € 4 €
101-250 100 € 250 € 400 € 550 € 4 €
251-500 350 € 525 € 700 € 875 € 3 €
501-1000 850 € 1050 € 1250 € 1450 € 2 €
1001-2000 1850 € 2050 € 2250 € 2450 € 1 €
2001-10000 2850 € 3050 € 3250 € 3450 € 0,50 €
> 10000 5850 € 6050 € 6250 € 6450 € 0,20 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 225 + avgift/respondent 4 x 65
Sammanlagt: 485 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 700 + avgift/respondent 3 x 350
Sammanlagt: 1750€

Enkätens pris som konsulttjänst

Region Högst 50
respondenter
50 – 250
respondenter
Mer än 250
respondenter
Huvudstads- regionen 2 500 € 3 600 € Be om offert
Äbo, Tammerfors,Heinola, Kouvola 2 800 € 4 100 € Be om offert
Övriga Finland 3 100 € 4 400 € Be om offert

I totalpriset för enkäten som konsulttjänst ingår:

• planering av enkäten i samråd med kunden
• uppgörande av enkäten
• leverans av enkätkod till kundens kontaktperson
• analys av resultaten
• muntlig presentation av resultaten för kundorganisationens ledningsgrupp och personal (två (2) tillfällen á 45 min under samma dag)
• resor

Vill du beställa en KivaE-enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _