KivaM-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift per respondent. Grundavgiften baseras på antalet frågor i enkäten. Avgiften per respondent räknas enligt antalet respondenter. Till alla priser adderas 24% moms.

Antal
respondenter
1-2 frågor 3-7 frågor 8-12 frågor 13-20 frågor 21-50 frågor Pris/respondenter
< 50 70 € 150 € 200 € 250 € 300 € 2 €
51-250 120 € 200 € 250 € 300 € 350 € 1 €
251-1000 245 € 295 € 345 € 395 € 445 € 0,50 €
> 1000 495 € 545 € 595 € 645 € 695 € 0,20 €
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _