1. Enligt det vi berättade i personalinfon 2.9 planerar vi att ta i bruk arbetsrotation. Dess målsättning är att erbjuda alla en möjlighet att stärka sin yrkeskunskap, få omväxling i det egna arbetet samt bekanta sig närmare med kollegernas arbete. Tror du, att arbetsrotation skulle hjälpa att stärka din egen yrkeskunskap?

Skala : Skulle inte hjälpa alls –                 Skulle hjälpa synnerligen mycket

 

 1. Om arbetsrotation förverkligas, hur långt skall ett avsnitt vara enligt din åsikt
  1. 1 månad
  2. 3 månad
  3. 6 månader
  4. Något annat. Vad?

 

 

 1. Vad skulle du själv särskilt önska lära dig under arbetsrotattionen? (Fri text)

 

 1. Vill du i fortsättningen delta i arbetsgruppens arbete för att planera arbetsrotationen?

 

ja/nej

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _