Enkel, snabb och förmånlig arbetsvälbefinnandeenkät

KivaQ-enkäten är en kort men samtidigt omfattande arbetsvälbefinnandeenkät. Den är samtidigt det mest förmånliga och mest användarvänliga verktyget för att mäta och analysera arbetsvälbefinnandet. Du behöver inte investera i programlicenser eller startavgifter. Du kan också glömma konsulter och användarutbildningar samt väntan på resultatrapporter. Med KivaQ-enkäten mäter och analyserar du din personals arbetsvälbefinnande – enkelt, snabbt och billigt. Du betalar endast för den beställda enkäten och du får enkätens alla funktioner till ditt förfogande. Standardfrågorna finns på 17 språk.

Enkäten fungerar som en utmärkt mätare och diskussionsinitierare även i samband med  KivaQ-utvecklingsworkshopparnas start- och uppföljningsträffar.

En tillförlitlig arbetsvälbefinnandeenkät för företag och organisationer av alla storlekar

KivaQ-enkäten är utvecklad för alla, som är intresserade av sin personals arbetsvälbefinnande. Den passar för både små och stora organisationer och alla branscher. I större organisationer kan personalen indelas  i mindre grupper t.ex. enligt avdelning, personalgrupp, ort eller land. Enkäten kan även användas för att mäta arbetsvälbefinnandet i ett enskilt team. KivaQ-enkäten har som enda arbetsvälbefinnandeenkät en svarsprocentgaranti.

KivaQ-enkäten har utvecklats av den prisbelönta specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman, som har över 30 års mångsidig erfarenhet av arbetsvälbefinnadebranshen. Enkätens standardfrågor har konstruerats på basen av vetenskapliga forskningsresultat och lång praktisk erfarenhet. Läs mera om valideringen av KivaQ-arbetsvälbefinnandeenkäten.

Beställ enkäten på nätet

KivaQ-enkäten beställs via länken nere till vänster på sidan och enkäten kan användas omedelbart. Enkäten innehåller 7 standardfrågor, med vilka man erhåller enbart väsentlig information dvs man drunknar inte i oväsentligheter. Ytterligare kan du skräddarsy enkäten för att passa din målgrupp genom att addera tilläggsfrågor, som du själv formulerar. Respondenterna svarar anonymt på enkäten, vilket bidrar till att erhålla en hög svarsprocent och förbättrar svarens pålitlighet. Enkätresultaten registreras i realtid i analysmodulen och de kan jämföras förutom med andra enkäter även med ett omfattande referensmaterial.

Enkel och förmanlig KivaQ-arbetsvälbefinnandeenkät

  • 7 standardfrågor, som mäter arbetsvälbefinnandet
  • addera egna tilläggsfrågor vid behov
  • kan användas omedelbart
  • resultaten kan anlyseras mångsidigt i realtid
  • utvecklad av en specialläkare i företagshälsovård
  • validerat koncept
  • förmånlig

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _