KivaQ-enkätens standardfrågor

I KivaQ-enkäten ingår 7 validerade standardfrågor, som mäter arbetsvälbefinnandet. Till enkäten kan därtill skräddarsys tilläggsfrågor. Standardfrågorna hittar du här nedan. På alla dem svarar man numeriskt på en flervalsskala 1-10.

1: Hur trevligt tycker du att det har varit att komma på jobb under de senaste veckorna?

2: Hur meningsfullt uppfattar du ditt arbete?

3: Hur bra behärskar du ditt arbete?

4: Hur bra trivs du med dina närmaste arbetskamrater?

5: Hur bra tycker du att din närmaste chef fungerar som chef?

6: Hur säkert tror du det är att din arbetsplats är bestående?

7: Hur mycket kan du påverka sådant, som berör ditt arbete?

Läs mera instruktioner för genomförandet av en enkät.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _