Kontaktuppgifter

KivaQ Oy Ab
Doktorsvägen 1, 25900 Dalsbruk
tel. +358 (0)400 218 537
info@kivaq.fi
FO-nummer: 2515955-2

Ove Näsman, CEO,
Specialläkaren i företagshälsovård
tel. +358 (0)400 218537
ove.nasman@kivaq.fi

on1

Mediona Oy Ab

Doktorsvägen 1, 25900 Dalsbruk
info@mediona.fi
www.mediona.fi
FO-nummer: 1758144-6

Skärgårdens Arbetshälsoakademi Ab
Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs
tel. +358 (0)2 5210 100, fax +358 (0)2 5210 101
info@skargardensarbetshalsoakademi.fi
www.skargardensarbetshalsoakademi.fi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _