Kehittämisworkshopeilla tuloksellinen ja kestävä työhyvinvointi

KivaQ-kehittämisworkshopien (ent. Metal Age) tavoite on parantaa yrityksen kokonaistuottavuutta ja kannattavuutta työhyvinvointia kehittämällä. Workshopeissa työpaikoille luodaan konkreettisia ja räätälöityjä, yhdessä sovittuja käytännön toimenpiteitä. Tärkeä osa KivaQ-menetelmää on kehittymisen seuranta ja innovatiivisen kehitystoiminnan rakentaminen osaksi työpaikan arkea.

KivaQ-kehittämisworksopeja on käytetty ja käytetään menestyksekkäästi kaikilla aloilla, erikokoisissa organisaatioissa ja eri-ikäisten keskuudessa. Workshopin ovat kehittäneet työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsman sekä Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Juhani Ilmarinen.

KivaQ on kouluttanut workshoppien vetämiseen erikoistuneita fasilitaattoreita eri puolella Suomea.

KivaQ-kehittämisworkshopissa

  • löydetään työyhteisölle sopivat kehittämiskohteet priorisoinnin avulla
  • keskitytään ratkaisuihin ongelmien sijaan
  • rakennetaan konkreettisia toimenpiteitä, ei pelkästään hienoja sanoja
  • jokainen osallistuu kehittämiseen ja sitoutuu sovittuun
  • opitaan tekemään kehittämisestä ja innovatiivisesta kulttuurista osa työpaikan arkea

 Vähemmän poissaoloja_kaavio

Asiakasyrityksemme päätti katkaista sairauspoissaolojen nousun. Työhyvinvoinnin kehittämistyö aloitettiin tammikuussa 2007.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _