KivaE-tasa-arvokysely

KivaE-kyselyllä selvität helposti ja edullisesti työntekijöiden kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työyhteisössä. Kysely tuo esiin eri toimijoiden eli johdon, esimiesten ja työntekijöiden roolin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kokemukset mahdollisesta syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Kyselyn avulla voit parantaa koko henkilöstön työhyvinvointia ja ottaa työntekijöiden erilaisen osaamisen paremmin käyttöön – sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään tms. katsomatta.

KivaE-kysely on erinomainen työkalu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatijoille. Kyselyä laadittaessa on otettu huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön velvoitteet sekä hyödynnetty työelämän tutkimustietoa.

Kyselyssä on yhdeksän peruskysymystä ja se on mahdollista toteuttaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyyn on mahdollista räätälöidä lisäkysymyksiä sekä jakaa vastaajat ryhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen tai yksikön mukaan. Kaikki toiminnot eli kysymykset, vastaukset ja analyysityökalu ovat tilaajan käytössä netissä, eikä ohjelmistolisenssejä tai avausmaksuja tarvita.

KivaE-kyselyn toteuttamisessa luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Siksi kyselyyn vastataan nimettömänä. Tämä edesauttaa myös korkean vastausprosentin saamista ja parantaa vastausten luotettavuutta.

Tutustu kyselyyn tästä.

Tilaa kysely tästä.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _